Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.

Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o. je tvrtka s preko 60 godina iskustva. Pružamo usluge laboratorijskih ispitivanja, certifikacije proizvoda i kontrole tvorničke proizvodnje, preuzimanja roba prema vrsti proizvoda i količini, edukacije kadrova, a sve uz primjenu nacionalnih, međunarodnih i EN normi.

Područje djelatnosti tvrtke obuhvaća proizvode drvne industrije, šumarstva i graditeljstva:

 • proizvode primarne prerade drva

  trupci, piljena građa, drvni elementi i dr.

 • proizvode finalne industrije namještaja i dijelova za namještaj

  svih tipova i vrsta

 • građevinski proizvodi: stolarija

  prozori i vrata PVC, alu, drvo i dr.

 • podne obloge

  parket svih tipova i vrsta

 • elemente drvenih građevnih konstrukcija

  grede, lamelirani nosači …

Za sve navedeno, u skladu sa zahtjevima europskog tehničkog zakonodavstva, provodimo edukaciju kadrova, pružamo potporu u razvoju proizvoda i osiguravamo laboratorijska ispitivanja u svrhu certifikacije proizvoda.

leaf

Svoje usluge usmjeravamo prema eko proizvodima za koje se podrazumijeva integracija zahtjeva zaštite okoliša, njihov dizajn, s ciljem poboljšanja utjecaja na okoliš proizvoda od njegovog nastanka (proizvodnje) do njegovog kraja (reciklaže). Pri tome kroz postupke dokazivanja svojstava možemo ispuniti potrebu svih zahtjeva za eko proizvode u okviru zakonskih, normativnih i ekoloških zahtjeva.

Naš laboratorij akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) , što potvrđuje kompetentnost za provođenje preko 100 ispitnih metoda prema strogim zahtjevima europskih normi.
U okviru tvrtke djeluje Odjel za certifikaciju, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013, koji je ovlašten za potvrđivanje proizvoda i procesa proizvodnje - uspostavljene tvorničke kontrole.
Stalno osposobljavanje stručnih kadrova i opremanje ispitnog laboratorija dovelo je do uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme EN ISO 9001:2008, što je potvrdio TÜV NORD, Essen - Njemačka.

accreditations

Tvrtka je članica CROLABA - udruženja hrvatskih laboratorija, te uz sve provedene akreditacije potvrđene od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), osigurava svojim klijentima međunarodno priznate dokumente, prema multilateralnom sporazumu o priznavanju akreditacija, potvrđenom u EU od Vijeća za multilateralni sporazum (EA MAC) u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine.

crolab

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o. s razlogom se ponosi da je među prvima u Republici Hrvatskoj akreditirana kao ispitno i potvrdbeno – certifikacijsko tijelo, kao kompetentna i specijalizirana razvojno ispitna tvrtka u području djelatnosti drvne industrije, šumarstva i graditeljstva. Svoje znanje i usluge pruža svim zainteresiranim tvrtkama u Republici Hrvatskoj i diljem svijeta u cilju razvoja proizvoda, osiguranja kvalitete i sigurnosnih zahtjeva, zaštiti okoliša i krajnjeg korisnika.