Ispitivanja i nadzori

Ispitivanje kvalitete namještaja i dijelova za namještaj

Ispitivanje kvalitete namještaja i dijelova za namještaj obavlja se prema hrvatskim (HRN) i europskim (EN) normama, kao i prema posebnim zahtjevima. Osnovna laboratorijska ispitivanja odnose se na utvrđivanje kvalitete materijala i točnosti izrade, izdržljivosti, stabilnosti i otpornosti površine svih tipova i vrsta namještaja: namještaja za sjedenje, namještaja za ležanje, namještaja za upotrebu pri jelu i radu, namještaja za odlaganje, dječjih kreveta i dječjih visokih stolica, uredskog namještaja, školskog namještaja, namještaja namjenjenog za vrtove, bolničkog namještaja i dr. Ispitivanja se provode u specijaliziranom akreditiranom laboratoriju sa sjedištem u Slavonskom brodu koji je izgrađen 1978. godine prema projektu Danskog nacionalnog instituta iz Kopenhagena. Laboratorij od 2004. godine posjeduje akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevu norme HRN EN ISO / IEC 17025, a cjelokupni sustav certificiran je prema normi EN ISO 9001:2000.
Potvrđivanje procesa proizvodnje obuhvaćene tvorničkom kontrolom kao i potvrđivanje dokumenata dobivenih od drugih potvrdbenih tijela, laboratorijske analize, izjave o sukladnosti, te utvrđivanje CE oznake na proizvodu provodi se kroz akreditirano područje prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

Više: Certifikacija
img-1 img-2 img-3
img-1 img-2 img-3
img-1 img-2 img-3

Ispitivanje drvnih proizvoda za građevinarstvo: građevinska stolarija, podne obloge i drvni elementi

Područje ispitivanja građevnih proizvoda prema vrsti proizvoda provode se u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025. Certifikacija proizvoda i kontrole tvorničke proizvodnje, kao i potvrđivanje prateće dokumentacije dobivene od drugih certifikacijskih tijela, akreditiranih laboratorija ili izjave o sukladnosti proizvođača provode se u Odjelu za certifikaciju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

Više: Certifikacija
CE

Ispitivanja se obavljaju u zakonom uređenom području, prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 86/08, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08 i tehničkim propisima.
Sva ispitivanja provode se po hrvatskim harmoniziranim normama (HRN EN), ovisno o zahtjevu naručitelja za ispitivanja građevnih proizvoda za koje se traži postupak za CE označavanje proizvoda, u suradnji sa potvrdbenim tijelima «notify body».

Građevinska stolarija

ispitivanje se obavlja prema vrsti materijala izrade, uz utvrđivanje propusnosti zraka i vode; trajnosti i sigurnosti, a razradba prema klimatskim uvjetima i ispitivanje točnosti, uz suradnju s ovlaštenim laboratorijima za vatrootpornost, prohodnost topline i zvuka. Tehnički propis za prozore i vrata NN 69/06

Registar proizvođača koji su u Euroinspekt - drvokontroli d.o.o. proveli laboratorijsko ispitivanje građevinske stolarije prema normi HRN EN 14351-1
Otvori registar

Drvene konstrukcije

ispitivanje kvalitete materijala, trajnosti, nosivosti, elastičnosti, krovišta, stropova, podova, zidova, drvenih kuća i ostalo. Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07

Podne i zidne obloge

ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava, određivanje točnosti izrade, klasifikacija i ostalo za parkete, laminate, lamperiju, brodski pod i dr. Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 87/09, 33/10, 87/10

Građevinska stolarija

ispitivanje se obavlja prema vrsti materijala izrade, uz utvrđivanje propusnosti zraka i vode; trajnosti i sigurnosti, a razradba prema klimatskim uvjetima i ispitivanje točnosti, uz suradnju s ovlaštenim laboratorijima za vatrootpornost, prohodnost topline i zvuka. Tehnički propis za prozore i vrata NN 69/06

Drvene konstrukcije

ispitivanje kvalitete materijala, trajnosti, nosivosti, elastičnosti, krovišta, stropova, podova, zidova, drvenih kuća i ostalo. Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07

Podne i zidne obloge

ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava, određivanje točnosti izrade, klasifikacija i ostalo za parkete, laminate, lamperiju, brodski pod i dr. Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 87/09, 33/10, 87/10

Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava drva i ploča na bazi drva i određivanje slobodnog formaldehida u pločama na bazi drva i tekstilu

Laboratorijsko Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava drva i ploča na bazi drva obuhvaća: utvrđivanje gustoće, tvrdoće, savijanja, modula elastičnosti i dr. Određivanje količine slobodnog formaldehida u pločama na bazi drva i tekstilu, pomoću perforator metode i spektrofotometrijom.

Određivanje količine i kvalitete proizvoda šumarstva: Trupci i proizvodi primarne prerade drvne industrije - piljene građe, Drvnih elemenata i dr.

Određivanje količine i kvalitete proizvoda šumarstva – trupci i proizvodi primarne prerade drvne industrije: odnose se na piljenu građu i drvne elemente, a obavljaju se prema zahtjevu naručitelja po hrvatskim ili europskim normama, odnosno dogovorenim tehničkim uvjetima.